Frequency of Sleep Apnea Syndrome and Affecting Factors in Obese Patients Applying to the Family Medicine Outpatient Cliniċ, 59-69
Yeşim ELGİN ŞAHİN -Nazlı HACIAĞAOĞLU -Can ÖNER -Hatice Esin TEMİZ -Hüseyin ÇETİN -Engin Ersin ŞİMŞEK