Primary vaginal leiomyoma in a hysterectomised woman presenting with urgency

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 43-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Primer vajinal leyomiyom çoğunlukla ön vajinal duvardan kaynaklanan nadir bir patolojik tanıdır. Genellikle kitle le ilişkili bası semptomları ile karşımıza çıkar ve klinik tanısı bir çıkmaz olarak görünmektedir. İlk olarak Gardner kisti olarak değerlendirilip vajinal operasyona alınan fakat intraoperatif bulguları ve patoloji raporu leyomiyomla uyumlu ön vajinal duvarda idrar semptomlarına yol açan bir kitlesi olan 45 yaşında histerektomize bir kadın olguyu bildiriyoruz. Vajinal leyomiyomun cerrahi olarak çıkarılması malignite potansiyelini ekarte etmek için tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Semptomlu veya semptomsuz herhangi bir vajinal kitle cerrahi çıkarma işleminden önce dikkatlice değerlendirilmelidir. Uygun cerrahi eksizyonu takiben hastalar geç nüks gelişimi açısından dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

Keywords

Abstract

Primary vaginal leiomyoma is a pathological diagnosis of a rarity which arises mostly from the anterior vaginal wall. Usually presented with symptoms related to the compression of the mass and clinical diagnosis seems a dilemma.We report a case of a 45 years old hysterectomised woman having a mass in the anterior vaginal wall with urinary symptoms who was initially evaluated as Gardner’s  cyst and operated vaginally but intraoperative findings and pathological report were correlated with leiomyoma. Surgical removal of the vaginal leiomyoma is the preferred treatment by ruling out the malignant potential Any vaginal mass with or without symtoms should be evaluated carefully before surgical removal. Patients should be monitored carefully for the development of late recurrences following proper surgical removal.

Keywords