A Twin Pregnancy With Complete Hydatidiform Mole and Coexisting Live Fetus Complicated by Severe Preeclampsia

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 84-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Komplet mol hidatiformun eşlik ettiği ikiz gebelik farlı ciddi antenatal komplikasyonlarla ortaya çıkabilen nadir bir klinik antitedir. Bu çalışmanın amacı ciddi preeklamsi ile komplike olan 37 haftalık fetüs ve komplet mol hidatiformun bir arada olduğu ve acil sezaryen ile sağlıklı canlı bir fetüs doğurtulan ikizlik vakasını sunmaktır.

Vaka sunumu: 32 yaşında G2P1 doğumevinin perinatal merkezine başvuran gebe bir kadına 10. gebelik haftasında sağlıklı büyüyen bir fetüsün eşlik ettiği komplet molar gebelik tanısı kondu. 32. gebelik haftasında preeklampsi gelişti ve 37. haftada hastanın klinik durumu ciddi preeklampsiye dönünceye kadar takip edildi ve sağlıklı bir fetüsün doğduğu sezaryen operasyonu gerçekleştirildi.

Sonuç: Eşlik eden komplet mol hidatiformun olduğu ikizlik hem anne hem de fetüs için hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilmektedir. Ciddi preeklampsi eşlik eden molar gebeliği olan hastalarda tetiklenebilir ve daha önceki gebeliklerinde normal bir antenatal seyri olan böyle hastalar normal fetüsün eşlik ettiği molar gebelik açısından değerlendirilmelidir.

Keywords

Abstract

Aim: A twin pregnancy with associated complete hydatidiform mole is a rare clinical entity which
may present in different severe antenatal complications. The aim of this study is to present a case of
twinning of a 37 weeks fetus and coexistent complete mole complicated with severe preeclampsia and
emergency C-section with a healthy live born fetus.
Case Report: A 32 year old G2 P1 pregnant woman who admitted at the perinatal center of maternity
hospital was diagnosed a molar pregnancy coexisting with a healthy growing fetus at 10th weeks of
gestation. At 32 weeks of gestation, preeclampsia was developed, the patient was followed until 37
weeks gestation when the clinical status of her turned into severe preeclampsia and cesarean section
was carried out with the birth of a healthy fetus.
Conclusions: Twinning with a coexistent complete hydatidiform mole may cause life-threatening
complications for both fetus and the mother. Severe preeclampsia may be triggered in patients with
coexisting molar pregnancy and such patients are recommended to be evaluated for molar pregnancy
associating normal fetus that had a normal antenatal course in their previous pregnancies.

Keywords